خرید تلفن گویا (ابری) + خط ثابت تهران پشتیبانی شبانه روزی و گارانتی عودت مبلغ تا 7 روز

  سرویس ها

  عملیات

تلفن گویا - پلن آرینوس 0212842
750,000 تومان سه ماهه
فعالسازی خط تلفن ثابت 0212842xxxx
فعالسازی سیستم تلفن گویا
تماس ورودی و خروجی همزمان
تعریف بی نهایت داخلی و کلید
تعریف ساعات کاری و تعطیل
پیغامگیر صوتی و دریافت روی ایمیل
دریافت پیامک گزارش تماس ها
بسته مکالمه نامحدود بدون هزینه
سفارش دهید راه اندازی رایگان
تلفن گویا - پلن آمیتریس 0217105
750,000 تومان سه ماهه
فعالسازی خط تلفن ثابت 0217105xxxx
فعالسازی سیستم تلفن گویا
تماس ورودی و خروجی همزمان
تعریف بی نهایت داخلی و کلید
تعریف ساعات کاری و تعطیل
پیغامگیر صوتی و دریافت روی ایمیل
دریافت پیامک گزارش تماس ها
بسته مکالمه نامحدود بدون هزینه
سفارش دهید راه اندازی رایگان
تلفن گویا - پلن آویتا 0219103
3,000,000 تومان سالانه
فعالسازی خط تلفن ثابت 0219103xxxx
فعالسازی سیستم تلفن گویا
تماس ورودی و خروجی همزمان
تعریف بی نهایت داخلی و کلید
تعریف ساعات کاری و تعطیل
پیغامگیر صوتی و دریافت روی ایمیل
دریافت پیامک گزارش تماس ها
بسته مکالمه نامحدود بدون هزینه
سفارش دهید راه اندازی رایگان